Förtroendevalda inom Region Västmanland

Förtroendevalda inom Region Västmanland

Förtroendevalda är politiker som valts av regioninvånarna. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

Nämnder

Bolag

Kommunalförbund

Revisorer

Övriga

Partier