Förtroendevalda inom Region Västmanland

Kommuninvest ekonomisk förening

Från ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2018.