Förtroendevalda inom Region Västmanland

Regionfullmäktiges presidium

Mandatperiod: 2014-10-15 - 2018-10-14