Förtroendevalda inom Region Västmanland

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag

Ledamöter och eventuella ersättare väljs från ordinarie bolagsstämma 2015 till ordinarie bolagsstämma 2019.