Förtroendevalda inom Region Västmanland

Valberedning till föreningsstämma, VTS

Från ordinare årsstämma 2015 till ordinarie årsstämma 2019.