Förtroendevalda inom Region Västmanland

Gemensam kostnämnd för Region Västmanland och Region Uppsala

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31