Förtroendevalda inom Region Västmanland

Gemensam nämnd för varuförsörjning

Mandatperiod: 2014-01-01 - 2018-12-31

Landstinget i Uppsala län är värdlandsting för nämnden.